خرما

خرما

خرمای مضافتی را شاید بتوان یکی از خوش طعم ترین و دلچسب ترین انواع خرمای جهان دانست. به ویژه آن که این خرما بیشتر به صورت رطب مورد استفاده قرار می گیرد.کمتر کسی را می توان یافت که پس از خوردن یک دانه از خرمای مضافتی احساس بسیار مطلوبی به او دست ندهد. خرمای مضافتی دارای رنگ مشکی جذابی می باشد رطوبتی بین 15% الی 35% بسته به زمان برداشت از درخت و محل کاشت آن دارد و اندازه دانه های  خرمای مضافتی بین 5/2 الی 5/4 سانتیمتر بوده و دارای گوشت کافی و مطلوب است.
  • میزان تولید سال
  • نوع بسته بندی
  • فصل برداشت
سفارش محصول

محصولات مشابه