انجیر

انجیر

داراب یکی از بهترین انجیرستان های دیم ایران را به خود اختصاص داده است که اکثر باغهای انجیر بر ارتفاعات کوهها قرار دارند و همین عامل سبب شده است تا محصول کاملا اورگانیک و به دور از سم پاشی و عوامل غیر ضرور قرار گیرد، این ویژگی سبب شده که انجیر داراب به عنوان انجیر نمونه ایران شناخته شود.


  • میزان تولید سال
  • نوع بسته بندی
  • فصل برداشت
سفارش محصول

محصولات مشابه