درباره ما

شرکت آ.آ.ک. د با هدف معرفی محصولات کشاورزی داراب و منطقه به دنیا، راه اندازی شده است و دعوت از گروهها، عوامل موثر، بازرگانان و تجار فعال در این زمینه به منظور بازدید ابتدایی از نحوه تولید محصولات کشاورزی این شرکت و منطقه داراب به عمل می آورد .

آخرین محصولات